Frågor & svar

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna

Frågor om tjänsterna i bredbandsnätet
Vilka tjänster finns i det öppna bredbandsnät?

De tjänster du kan få idag finner du under Tjänster. Du kan få upp till 1000 Mbps internet, HDTV med 5.1 ljud och möjligheten att själv välja om du vill köpa kanalpaket eller enskilda tv-kanaler, samt telefoni via bredband. Det finns även mertjänster i form av välfärds- och fastighetstjänster, smart hemfunktioner samt installation- och supporttjänster.

Hur beställer jag tjänster i det nya öppna bredbandsnätet?

Under Tjänster på den här portalen kan du beställa tjänster inom bredband, TV och telefoni från alla våra olika leverantörer. Du kan också vända dig direkt till de olika leverantörernas kundtjänster som besvarar dina frågor, hjälper dig med beställningar och att komma igång med de nya tjänsterna.

Till vem blir jag egentligen kund?

När du beställer en tjänst i bredbandsnätet blir du kund hos den eller de leverantörer du köper av. Det är till dessa du skall vända dig om du behöver support eller har frågor om exempelvis din faktura.

Hur gör jag för att välja tjänsteleverantör?

Gå in under Leverantörer i menyraden. Där hittar du alla leverantörer som finns tillgängliga. Där kan du jämföra tjänsteleverantörer och priser med varandra.

Hur kommer jag igång när jag väl valt tjänsteleverantör?

Titta under Support i menyraden. Där kan du läsa precis hur du ska göra för att ansluta din dator, tv eller telefon. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta din tjänsteleverantör för vägledning.

Jag har flera tv-apparater i min lägenhet. Hur gör jag?

Du behöver en digital IP-box till varje tv-apparat. Extra boxar erbjuds ofta till bra priser av tjänsteleverantörerna. Du kopplar ihop dem med en så kallad switch, som kan liknas vid ett grenuttag. Kontakta din tjänsteleverantör om du är osäker.

Frågor om anslutning
När blir jag ansluten till det nya öppna bredbandsnätet?

När just du ansluts till det nya öppna bredbandsnätet beror på var du bor. Du kommer att få mer information hem i din brevlåda när det närmar sig. Du kan även prova att söka på din adress på startsidan för att se om det finns ett planerat datum för att bli ansluten.

Hur installerar jag digital-tv och internettjänster?

Hur du installerar dina bredbandstjänster kan du läsa om under rubriken Support. Du kan också vända dig direkt till de olika leverantörernas kundtjänster som besvarar dina frågor, hjälper dig med beställningar och att komma igång med de nya tjänsterna.

Hur ansluter jag min dator, telefon, tv etc. till bredbandsnätet?

I din bostad finns ett eller flera uttag. Uttagen sitter normalt i en så kallad CPE eller mediabox. CPE:n är kopplad till det öppna bredbandsnätet. Varje tjänst ansluts till ett uttag. Hur du installerar dina tjänster kan du läsa om under rubriken Support. Är du osäker rekommenderar vi att du tar kontakt med din leverantör av tjänster.

Kan man koppla in en trådlös router till bredbandsuttaget?

Ja, se beskrivning under rubriken Support.

Jag har en gammal "tjock-tv". Fungerar den för digital-tv i et nya öppna bredbandsnätet?

Ja, men du behöver en digitalbox som stöder så kallad IP-kommunikation. Ibland kan det dock vara problematiskt att ansluta en riktigt gammal tv-apparat till en digitalbox. Kontrollera därför att din tv-apparat har rätt anslutningsmöjligheter till en digitalbox. Anslutningen sker vanligtvis med scart-kabel eller HDMI-kabel.

Jag har en digital-box som jag tidigare använt i kabel-tv-nätet. Kan jag använda samma digitalbox i det öppna bredbandsnätet?

Nej. Om du vill du byta till det nya öppna bredbandsnätet behövs en digital-box som stöder så kallad IP-kommunikation. Du köper den av respektive leverantör, som anpassat den speciellt efter sina system. Boxen ingår ofta i leverantörernas olika erbjudanden. Det behövs en box till varje tv-apparat.

Jag har ytterligare frågor kring inkoppling. Vart vänder jag mig?

Om du inte hittar vad du söker under Support kan du kontakta din tjänsteleverantör för vägledning. Du hittar kontaktuppgifterna under Leverantörer i menyraden.

Allmänna frågor
Varför ett nytt öppet bredbandsnät?

Ett öppet bredbandsnät erbjuder dig tjänster från flera konkurrerande leverantörer. Via bredbandsnätet kan du få upp till 1000 Mbit/s internet, telefoni och TV med möjlighet till HDTV och olika kanalpaket. Dessutom erbjuds välfärds- och fastighetstjänster samt smarta hemfunktioner. Antalet nya spännande tjänster och leverantörer i bredbandsnätet växer ständigt.

Vad är det för skillnad mellan mobilt bredband och ett öppet bredbandsnät?

Enkelt sammanfattat får du som kund tillgång till bättre och snabbare tjänster i det öppna nätet. Mobilt bredband använder mobiloperatörernas nät (3G-4G). Hastigheten är bland annat beroende på avstånd från närmaste mast, mottagningsförhållanden (skymmande hus eller berg kan påverka mottagningen) samt hur många som samtidigt är uppkopplade mot sändaren. Ju fler som delar samma bandbredd, ju sämre kapacitet för var och en. I bredbandsnätet i din fastighet har varje bostad en egen fiberoptisk anslutning som fungerar helt oberoende av geografi och antal användare. Hastigheten är idag upp till 1000 Mbps. I framtiden går det att med små justeringar uppgradera hastigheten ännu mer.

Hur får jag information och svar på frågor?

Om du har frågor om en specifik tjänst kan du vända dig till den tjänsteleverantör som du har valt. Kontaktuppgifter hittar du under Leverantörer i menyraden. Om du har frågor om den fasta utrustningen i din lägenhet eller lokal kan du vända dig till oss på iTUX. Kontaktuppgifterna hittar du under Kontakt i menyraden.

Vad är det för skillnad mellan bredband över ADSL och det öppna bredbandsnätet?

Enkelt sammanfattat får du som kund tillgång till bättre och snabbare tjänster i det öppna nätet. Rent tekniskt beror det på att det nya bredbandsnätet i din fastighet är byggt med Fiberoptik som har närmast obegränsad kapacitet och är oberoende av avstånd. Med ADSL utnyttjas telefonnätets kopparledningar för överföringen. Det innebär att digitala signaler omvandlas till analoga med hjälp av ett modem. Hastigheten är beroende av flera faktorer, viktigast är telefonnätets kvalitet och avståndet till telestationen.

Vilka står bakom det öppna bredbandsnätet?

Det är din fastighetsägare som tillsammans med iTUX står bakom bredbandsnätet. iTUX förser nätet med innehåll via de många konkurrerande leverantörerna. Gå till Tjänster för att se vilka leverantörer som levererar i ditt nät.

Ordlista
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

En teknik för hög överföringskapacitet med digital teknik på det befintliga telefoninätet där vanlig koppartråd används. Överföringshastigheten till abonnent (nedströms) är högre än från abonnent (uppströms).

Analog

Analog teknik bygger på en steglöst och kontinuerligt överföring av ljud eller bild, som t.ex i en radio eller äldre tv-teknik. Analoga data måste föras över till digital form för att kunna bearbetas i en dator.

Bandbredd (Bandwidth)

Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. Bandbredd anger inte hastighet utan kapacitet i en överföring.

Bredband (Broadband)

Hög överföringskapacitet i ett nät. Vad som menas med bredband finns det ingen riktig överenskommelse om. En vanlig gräns är 2,5 Mbit/s.

Bredbandstelefoni (VOIP - Voice Over IP)

Vanlig telefoni som använder bredbandsanslutningen i stället för traditionell kopparanslutning.

DNS (Domain Name Server)

System som översätter domännamn till IP-adresser. Gör att datorn hittar rätt på internet.

Digital

Metod för att representera data (värden) med siffror. Exempel är digital fotografering och datakommunikation. Det binära talsystemet med ettor och nollor, som används i datorer, är ett exempel. En fördel med digitala data är att informationen kan kopieras hur många gånger som helst utan att informationen försämras.

Digital-tv

Ett sätt att överföra tv via digitala nätverk. Fördelen är att bilden blir bättre och att man kan sända fler kanaler samtidigt. För att ta emot digital-tv krävs en särskild box eller att tv:n har inbyggd digital mottagare. Se även IPTV.

Domän

Ett sätt att namnge och gruppera datorer, som är anslutna till Internet. Namnen är hierarkiskt uppdelade i domäner, som går från mindre grupper till allt större. Ett exempel på en domän (ett domännamn) är www.itux.se

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

En standard för att automatiskt sätta upp de olika datorernas adresser i ett lokalt nätverk. Innebär att du slipper konfigurera din dator eller bredbandsrouter för att komma ut på internet.

Ethernet

Standard för lokala nät (LAN), som kan användas med de flesta typer av datorer. Finns med olika överföringskapacitet. Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nät.

FTP (File Transfer Protocol)

En standard för att överföra datafiler över Internet.

FTTB (Fiber To The Building)

Fiber in till fastigheten, därefter dras en kopparkabel genom fastighetsnätet in i bostaden.

Fastighetsnät

Nät som sammanbinder alla bostäder i en fastighet.

Fiber

En tunn glasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljus istället för via elektriska signaler. Optofiberns kärna består av ”dopat” glas, ren kiseloxid med en liten tillsats av grundämnet germanium. Optofiberns mantel består av ren kiseloxid.

FTTH (Fiber To The Home)

Fiber till hemmet, det vill säga optofiber ända in in i bostaden.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Standard för att överföra hemsidor till webbläsaren i användarens dator.

Internet

Globalt datornät baserat på kommunikationsprotokollet TCP/IP. Namnet internet lär komma från begreppet att koppla ihop nätverk med varandra, på engelska inter networking.

Gbit/s

Gigabit per sekund. Måttenhet vid dataöverföring på 1 000 000 000 bit per sekund. Förkortas Gb/s, Gbit/s och Gbps. Gigabit Ethernet med överföringskapacitet om 1Gbit/s.

Intranät

Benämning på ett företags interna nät som byggs och fungerar efter samma principer som internet.

IP (Internet Protocol)

Kommunikationsprotokoll som har hand om adressering och vägval för datapaket på internet och i andra IP-baserade nät.

IPTV

Digital-tv distribuerad över bredbandet istället för via kabel-tv eller via det marksända tv-nätet. Kallas också Digital-tv via bredband.

IP-adress

Unik adress som tilldelas alla datorer på Internet. Varje dator ansluten till internet måste ha en unik adress. Publik IP-adress innebär att adressen är adresserbar för alla datorer på Internet. Privat IP-adress används på lokala nätverk bakom bredbandsrouter eller brandvägg. IP-adressen består av ett nummer med fyra siffergrupper åtskilda av punkter. Det är internets motsvarighet till telefonnumren.

Kopparkabel

Kabel för överföring av elektrisk signal. Används i det fasta telefonnätet.

Kabel-tv

Teknik för att distribuera tv-signalen via ett kabelsystem i stället för radiosignaler i luften och antenner. Kabel-tv-kablar av traditionellt snitt (koaxialkabel) kan i begränsad omfattning även användas för att transportera datatrafik och ge internetuppkoppling.

Lägenhetsnät

Det nät som sammanbinder rummen i en bostad, t.ex. med hjälp av en trådlös router.

Mbit/s

Måttenhet på överföringskapacitet i datakommunikation, 1 000 000 bit per sekund. Förkortas Mb/s, Mbit/s eller Mbps.

Mediaomvandlare

Kallas även CPE/Mediabox/Mediakonverter. Används för att omvandla fiberoptik till elektriska ethernet-signaler i din bostad. Till mediaomvandlaren ansluter du din tjänsteutrustning så som trådlös router, iptv-box och telefoni-box.

Nedströms

När data överförs från operatören till abonnenten.

RJ45

Den kontakt som används i LAN för anslutning mellan dator och nät.

Redundans

Ett sätt att höja driftsäkerhet genom att dubblera utrustning eller kablar.

Router

Kommunikationsdator (”växel”) i ett datornät, vilken tolkar adresser i inkommande datapaket, väljer den bästa vägen för datapaketen i nätet och kopplar ihop olika nätverk. Routern kan liknas vid en växel och växeltelefonist.

Server

En dator, ett program eller en kombination av dessa som sköter vissa uppgifter på uppdrag av andra datorer eller för deras räkning. En serverdator bör kommunicera snabbt med nätet.

Switch

Utrustning som kan förbinda en eller flera kommunikationslinjer med en eller flera andra kommunikationslinjer. Kallas även växel. En switch skickar rätt data till rätt mottagare.

WLAN (Wireless Local Area Network)

Trådlöst licensfritt lokalt nät, trådlös radioteknik med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd. Ett WLAN är oftast begränsat till ett rum, ett hus eller företag.

VOD (Video On Demand)

Beställd video distribuerad över bredbandsnät.

Uppströms

När data överförs i riktning från användaren till operatören.